קודרה מוציאה לפועל את תוכנית “מכפילים תרומות” באמצעות יישום מנגנוני מדידה והערכה, לקביעת האפקטיביות וההשפעה של תרומות ומענקים מכפילים על עמותות ומוטבים במדינה. 

קודרה מחויבת לשיפור התוצאות ולהבטחת ערך והשפעת המאמצים הפילנתרופיים ברמה גבוהה.

בעמוד זה תמצאו מידע מקיף ונתונים אודות פרויקטים, מוסדות, והשפעת התרומות והתרומות המכפילות. בנוסף, הפלטפורמה מציגה את המטרות שהושגו, מה שתורם להרחבת רשת התורמים שלנו ומשפר את השפעתם.

 אנו שואפים בפרויקט זה להקל את תהליך קבלת ההחלטות מונחות הנתונים על ידי מתן מידע אמין שישרת תורמים וארגונים אזרחיים.

שווי תרומות
K 0
ערך הכפלת התרומות
K 0
סה"כ תרומות
M 0
תורמים חדשים
0
מספר עמותות
0
מספר תורמים חברי קודרה
0
ערים בהן ניתנים שירותים
+ 0

עמותות: