תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי לגליל

בית חולים ציבורי המשרת אוכלוסייה מגוונת של כ־600,000 תושבים

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי לגליל

בית חולים ציבורי המשרת אוכלוסייה מגוונת של כ־600,000 תושבים

סיפור רקע:

מתחילת המלחמה ועד לחזרת כל הצדדים לחיים נורמליים, החל צוות המרכז הרפואי לגליל, יהודים וערבים כאחד, לתמוך ולחזק את החוסן של תושבי הצפון שנפגעו מהמצב. עם יותר מ־700 מיטות, המרכז הרפואי לגליל הוא המרכז הרפואי הגדול ביותר באזור הצפון, והוא המעסיק הגדול ביותר באזור עם יותר מ־3,000 עובדים מכל הדתות והמגזרים. הערבים מהווים 40% מכלל צוות בית החולים (כ־1,280 מתוך 3,200).

מנהל המרכז הרפואי, פרופ’ מסעד ברהום, הוא הערבי הראשון שמונה על ידי משרד הבריאות לניהול בית חולים ציבורי בשנת 2007. במסגרת תפקידו, פרופ’ ברהום הפך את קידום הדו-קיום בין יהודים לערבים למוטו שלו.

כידוע, אוכלוסיית אזור הצפון נפגעה ממצב הלחימה ומהגברת הכוננות לאורך הגבול. המרכז הרפואי לגליל ממוקם במרחק של 10 ק”מ בלבד מגבול לבנון, אך  עדיין נדרש להמשיך ולפעול ברציפות כדי להבטיח מתן טיפול רפואי למי שזקוק לו. 121 אנשי צוות פונו ונפגעו ישירות מהלחימה, ואנחנו, כמעסיקם, נדרשנו לתמוך בהם.

 

סכום תרומה
K 0

+

סכום הכפלה
K 0

=

סה"כ תרומות
K 0

תורם: עימאד תלחמי

היוזמות:

ישנן כיום שלוש יוזמות לתמיכה במפונים במרכז הרפואי לגליל:

1.      הפעלת פעוטונים לילדי עובדים שאין להם מסגרות לימוד מסודרת עקב פינוי או סגירת בתי ספר.

2.     
הקמת מתחם לינה לעובדים שפונו מבתיהם וצריכים לשהות בקרבת בית החולים.

3.      מתן תמיכה פסיכולוגית ע”י צוות העבודה הסוציאלית והפסיכולוגית בבית החולים לתמיכה במטפלים.


כחמישים עובדים מהמרכז הרפואי עובדים כיום במסגרת שלושת היוזמות הללו.

ההשפעה:

1.      חיזוק חוסנם של תושבי הצפון נפגעי המלחמה, כולל המפונים מבתיהם, יהודים וערבים כאחד.

2.     מתן תמיכה פסיכולוגית לחברי צוות המרכז הרפואי הנאלץ להמשיך בעבודתם החיונית להצלת חיים, למרות האתגרים והשינויים בחייהם היומיומיים.

3.      תמיכה בעובדים להבטחת המשך פעילותו של המרכז הרפואי לגליל, ולמתן טיפול רפואי מציל חיים לתושבי הגליל המערבי  לכוחות הביטחון הפועלים בגבול לבנון.

بخصوص الحصول على تبرعات إضافية، فتحت مؤسسة قدرة الأفق أمامنا للحصول على تبرعات إضافية من صناديق تبرع عالمية لاستكمال طريقنا نحو الدعم النفسي تمكنا من الحصول على ما يقارب

 290,000$

+₪50,000

تبرعات إضافية