It Works

הכוונה, הכשרה, ומתן הזדמנויות למצוינות לקהילות מודרות.

It Works

הכוונה, הכשרה, ומתן הזדמנויות למצוינות לקהילות מודרות.

פרויקט “מוקד למעסיקים ולעובדים בעת מלחמה” הוא פרויקט ביוזמה משותפת של It Works ועמותת קו משווה, המבוסס על הניסיון והידע שנצברו בשתי העמותות שיש להן קהל רחב של אקדמאים ערבים בשוק העבודה. המאמץ המשותף במסגרת יוזמה זו מבקש לבלום את ההידרדרות והקשיים הגדולים שנוצרו כתוצאה מהמלחמה בין אקדמאים ערבים העובדים במגוון מקומות עבודה, לבין עובדים יהודים במקומות עבודה משותפים ליהודים וערבים.

סיפור רקע:

כחלק ממאמציהם לסייע לעובדים ולמעסיקים ערבים להתמודד עם אתגרי המלחמה, השיקו It Works וקו משווה את פרויקט “מוקד למעסיקים ולעובדים בעת מלחמה”, המספק ייעוץ ותמיכה אונליין, וגם מוקדים טלפוניים לסיוע בהתמודדות עם ההשפעות הפסיכולוגיות-חברתיות של הסכסוך. הפרויקט כולל וובינרים למעסיקים, ייעוץ קריירה שוטף בנושאים שונים הקשורים ליחסי עבודה בין יהודים לערבים, בנוסף למוקד טלפוני המופעל על ידי מומחים בתחום זה ומספק מענה לסוגיות העולות אודות יחסי העבודה בין יהודים לערבים, ביטחון אישי, פיטורי עובדים וכו’.

 

 

סכום תרומה
K 0

+

סכום הכפלה
K 0

=

סה"כ תרומות
K 0

התורם: איימן סמארה

ההשפעה:

1.      תמיכה פסיכולוגית חברתית: הפרויקט סיפק תמיכה פסיכולוגית חברתית לעובדים ולמעסיקים ערבים המתמודדים עם אתגרים כתוצאה ממלחמה והמתיחות.

2.     קידום מודעות והסתגלות: הפרויקט סייע להעלות את המודעות בקרב עובדים ומעסיקים אודות דרכי התמודדות עם מתיחות וקונפליקטים במקום העבודה, ושיפור יכולות ההסתגלות.

3.      חיזוק הסולידריות ושיתוף הפעולה: הפרויקט עודד סולידריות ושיתוף פעולה בין בני החברה להתמודדות עם הנסיבות הקשות בתקופות המלחמה. 

بخصوص الحصول على تبرعات إضافية، فتحت مؤسسة قدرة الأفق أمامنا للحصول على تبرعات إضافية من صناديق تبرع عالمية لاستكمال طريقنا نحو الدعم النفسي تمكنا من الحصول على ما يقارب

 290,000$

+₪50,000

تبرعات إضافية