מרכז תמר

כשהחל את דרכו לפני שמונה שנים, למרכז תמר היה חזון שאפתני: לעורר ולחזק את הרוח הקהילתית בקרב החברה הערבית-בדואית בנגב וליצור הזדמנויות חדשות עבורו לבניית עתיד מבטיח לכלל חברי הקהילה, ולמדינה באופן כללי.

מרכז תמר

כשהחל את דרכו לפני שמונה שנים, למרכז תמר היה חזון שאפתני: לעורר ולחזק את הרוח הקהילתית בקרב החברה הערבית-בדואית בנגב וליצור הזדמנויות חדשות עבורו לבניית עתיד מבטיח לכלל חברי הקהילה, ולמדינה באופן כללי.

“בזמן שהאזור חווה אתגרים גדולים, תיכון תמר-ברנקו וייס מתמודד עם אתגרים אלה בעוצמה ובנחישות. בזכות תמיכתכם, אנו שואפים לספק סביבת למידה משופרת ומתקדמת התורמת לשיפור תנאי הלימוד ולשיפור סיכויי הצלחת התלמידים”.

מרכז תמר הקים מרכז לימודים והכשרה בנגב המעניק לתלמידים בדואים בכיתות ט’-י”א הזדמנות לסיים את לימודיהם התיכוניים במיטב הכלים והמשאבים, במטרה להעצימם כאזרחים המשולבים  בחברה ובכלכלת המדינה. המודל החינוכי כולל לימודי מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה, והמערכת הפורמלית והבלתי פורמלית משלימות זו את זו לקידום מצוינות וקשר לחברה והתפתחותה.

 

סכום תרומה
K 0

+

סכום הכפלה
K 0

=

סה"כ תרומות
K 0

התורמים: איבראהים נצאצרה

ההשפעה:

1.      מתן חינוך איכותי לכמעט 200 תלמידים מהקהילה הבדואית, תוך התמקדות במדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה (STEM).

2.     מתן הזדמנות לתלמידים להשתלב בדיסציפלינות מבוקשות בשוק העבודה המקומי והבינלאומי, כדי להבטיח את העלאת איכות החיים החברתיים והכלכליים בנגב.

3.     קידום לימודים מתקדמים והשתלבות בשוק העבודה המתקדם.

4.     תרומה לפיתוח הקהילה והכלכלה המקומית.

 

5.      שימור המורשת והזהות התרבותית של בני החברה הבדואית וחיזוק תחושת הגאווה כלפיה.

بخصوص الحصول على تبرعات إضافية، فتحت مؤسسة قدرة الأفق أمامنا للحصول على تبرعات إضافية من صناديق تبرع عالمية لاستكمال طريقنا نحو الدعم النفسي تمكنا من الحصول على ما يقارب

 290,000$

+₪50,000

تبرعات إضافية