אזרחים בונים חברה

מאז החל מצב החירום בשנת 2021 ועד לתחילת מצב החירום הנוכחי שהחל בשבעה באוקטובר, צוות “אזרחים בונים חברה” ראה חשיבות בהרחבת שירותי העמותה  כדי לשרת מספר גדול יותר של סטודנטים ותלמידים, בעיקר ברמלה וביפו. 

אזרחים בונים חברה - להנגשת ההשכלה הגבוהה

מאז החל מצב החירום בשנת 2021 ועד לתחילת מצב החירום הנוכחי שהחל בשבעה באוקטובר, צוות “אזרחים בונים חברה” ראה חשיבות בהרחבת שירותי העמותה  כדי לשרת מספר גדול יותר של סטודנטים ותלמידים, בעיקר ברמלה וביפו. בשנים האחרונות, מספר רב של צעירים וצעירות מהאזורים האלה נתקלו בסוגיות משפטיות, שימועים וועדות משמעת באוניברסיטאות, או גורשו ממקומות עבודתם בשל דעותיהם או הפעילות הפוליטית שלהם. המטרה של הפרויקט היא עידוד כמה שיותר צעירים וסטודנטים מאזורי לוד, רמלה ויפו מנרדפים בשל דעותיהם ושייכותם, לאנשים הרודפים אחר עתידם והזדמנויות אפשריות, במיוחד במצב החירום הנוכחי.

“לא חיפשנו סתם תורם שיתמוך בפעילות שלנו ויממן אותה. חיפשנו תורם מאחת משלוש הערים בהן אנחנו פועלים שמכיר את הצרכים של קהל היעד ומרגיש אותם, כדי שיספק מקור מקומי לתמיכה עבור הצעירים האלה, ולא רק כתומך מבחינה כספית”.

 

مبلغ التبرع
K 0

+

مبلغ مضاعفة التبرعات
K 0

=

المبلغ الكامل
K 0

התורם:

  • יוסף ריחן

ההשפעה:

יותר ממאתיים משפחות מוטבות, בהן משפחות שנפגעו ממצב החירום הנוכחי וקיבלו תמיכה פסיכולוגית ממומחים בתחומי העבודה הסוציאלית והפסיכולוגיה, וכן מסטודנטים מהתחומים הרלוונטים.

100 סטודנטים קיבלו מלגות לתמיכה בהשכלתם, וכדי לספק להם הזדמנויות לכניסה לשוק העבודה עם תארים גבוהים, ולהעצמת צעירים וצעירות בלוד, יפו ורמלה.

יותר מ־1,000 סטודנטים קיבלו את שירותי המרכז השונים בתחומי התמיכה הפסיכולוגית, הכספית, והתעסוקתית בלוד, יפו ורמלה.

בעזרת התמיכה שקיבלנו בעת חירום זו, שירותי העמותה הורחבו וכללו לא רק את לוד, אלא גם את רמלה ויפו. העמותה תמשיך לספק את שירותיה ולתמוך בסטודנטים ובתלמידים, ותגייס כספים נוספים להמשך הפרויקט.

הגענו למספר גדול ככל האפשר של סטודנטים כדי לסייע להם בשימור השכלתם האקדמית ובפיתוח כישורי חיים לכניסה לשוק העבודה, ובמינעת החשיפה לעונשים ולהפרות חוק.

העצמה קהילתית וחוסן לתלמידי בתי ספר המקבלים שירותים וסדנאות מהעמותה.

تم تجنيد 100,000 ₪ اضافية 

₪100,000

₪140,000 +

تبرعات إضافية